Ακυρώσεις & Επιστροφές

4.1. Ακύρωση παραγγελίας πριν την αποστολή της

Μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά σας χωρίς κανένα κόστος, εφόσον η ακύρωση μας ζητηθεί πριν την αποστολή της (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ/ηλεκτρονικού μηνύματος).

4.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση παραγγελιών από φυσικά πρόσωπα/καταναλωτές, που εκτελούνται ηλεκτρονικά, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που παραλάβατε τα προϊόντα.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε, πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο στη διεύθυνση Τριών Ιεραρχών 99, Αθήνα, Τ.Κ. 11851

β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ([email protected]).

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση προμήθειας οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων συμφωνείται κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή τους εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε.

4.3. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με τους παραπάνω τρόπους. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Η Εταιρεία μας δικαιούται αποζημίωση εάν η αξία των προϊόντων που επιστράφηκαν έχει μειωθεί εξαιτίας χρήσης τους ή χειρισμών από εσάς που δεν ήταν απαραίτητοι για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

4.4. Ελαττωματικά προϊόντα

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα ή δεν έχει τις ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί, τότε ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα.