Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ», με έδρα την Αθήνα, οδός Τριών Ιεραρχών, αρ. 99, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής κ. Ιωάννη Κωνσταντακόπουλο του Ξενοφώντα (εφεξής: «Η Εταιρεία»), λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, που επήλθαν με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), εφαρμόζει πρακτικές συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας των υποκειμένων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς μας, η Εταιρεία μας, προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών, την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με υπηρεσίες, προσφορές, χρήσιμες πληροφορίες, την εξέταση και διαχείριση παραπόνων, του βαθμού ικανοποίησης από της παρεχόμενες υπηρεσίες κ.α. Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται διαδικτυακά, μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω της απευθείας επαφής με πελάτες στο κατάστημα ή με τη συνεργασία τρίτων προσώπων.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Εταιρεία μας δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και για το λόγο αυτό δεν προβαίνουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω του παρόντος ιστότοπου, προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες μας, για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης ενέργειας εκτός εάν μας παρέχεται τη ρητή άδειά σας ή κάτι τέτοιο απαιτείται από το Νόμο. Εφόσον, ζητούνται πρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών μας, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει κατά της στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν αυτά παρασχεθούν οικειοθελώς.

Μέσα συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους πελάτες της Εταιρείας μας γίνεται:

 • Μέσω της επικοινωνίας με την Εταιρεία με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα ή με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, e-mail, fax) για τη διενέργεια παραγγελίας, την αγορά προϊόντος, τη διαμόρφωση πακέτου προσφοράς, τη δημιουργία Καρτέλας Πελάτη, την Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών κλπ.
 • Μέσω της επίσκεψης ή της εγγραφής στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας www.kavakonstantakopoulos.gr
 • Μέσω της εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας για τη λήψη προωθητικών ενεργειών, προσφορών κλπ.
 • Μέσω της αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας.
 • Μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας για την ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες και προσφορές και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.
 • Μέσω της χρήσης τεχνολογίας “Cookies” και άλλων παρόμοιων μέσων, τα οποία αποτελούν αναγνωριστικά αρχεία του Πελάτη και χρησιμοποιούνται από εμάς, κατά την επίσκεψη του Πελάτη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, για την ορθή λειτουργία, τη βελτίωση του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας, την προστασία των χρηστών από τυχόν κακόβουλη δραστηριότητα, την διακρίβωση τυχόν ύποπτων δραστηριοτήτων, την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων προς τους χρήστες και το διαμοιρασμό αρχείων εικόνων, βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, θα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό πλαίσιο, το οποίο ζητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή “Cookies”. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί η ανωτέρω συγκατάθεση, η χρήση της τεχνολογίας “Cookies” θα γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς της ορθής λειτουργίας και της βελτίωσης της λειτουργικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας και της προστασίας των χρηστών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης. Ωστόσο, στην περίπτωση μη παροχής συγκατάθεσης για τη συλλογή “Cookies”, ενδέχεται να παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία και εμφάνιση του διαδικτυακού ιστότοπου.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 • Κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του πελάτη στο κατάστημα ή κατόπιν επικοινωνίας του πελάτη με την Εταιρεία μέσω τηλεφώνου/φαξ κλπ, η Εταιρεία προβαίνει σε συλλογή προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα του πελάτη, ηλικία, ΑΦΜ) και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), με σκοπό την πώληση προϊόντων ή παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας, την υποβολή παραγγελίας και διατύπωσης ερωτημάτων σχετικά με αυτή, τη διαμόρφωση πακέτου προσφοράς και την ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες. Περαιτέρω, προαιρετικά, η Εταιρεία μας προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φύλο, την επαγγελματική ιδιότητα και το ιστορικό του πελάτη, προκειμένου να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη Καρτέλα Πελάτη, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εξυπηρέτησης και τη διευκόλυνση στην πραγματοποίηση των συναλλαγών ανάμεσα στην Εταιρεία μας και τον πελάτη, στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα αυτά.
 • Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της Εταιρείας μας (e-shop). Για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, η Εταιρεία μας συλλέγει δεδομένα όπως, ενδεικτικά, δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα του πελάτη, ηλικία, ΑΦΜ), δεδομένα αυθεντικοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Περαιτέρω, προαιρετικά, η Εταιρεία μας προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φύλο, την επαγγελματική ιδιότητα και το ιστορικό του πελάτη.

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, δεν είναι υποχρεωτική για τη χρήση και υποβολή παραγγελιών, μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της Εταιρείας μας (e-shop). Ωστόσο, η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού συνίσταται, προκειμένου να διευκολύνονται η επικοινωνία και οι συναλλαγές ανάμεσα στην Εταιρεία μας και τον Πελάτη, Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε υποβολή παραγγελίας μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της Εταιρείας μας (e-shop), χωρίς τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, η Εταιρεία μας θα προβαίνει στη συλλογή του ονόματος του πελάτη, την ηλικία και των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση), για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

 • Η Εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες και προβαίνει σε διαχείριση αυτών σχετικά με το ιστορικό των συναλλαγών ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Πελάτη. Συγκεκριμένα, προβαίνουμε στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ταυτότητα, το περιεχόμενο των παραγγελιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των προτιμήσεων, των στοιχείων πληρωμής και των στοιχείων παράδοσης. Η συλλογή και διαχείριση των παραπάνω δεδομένων, στόχο έχει την ασφαλή ολοκλήρωση της παραγγελίας καθώς και της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών στον Πελάτη, μέσω της αξιολόγησης των προτιμήσεών του, την ενημέρωση σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν κλπ.
 • Περαιτέρω, κατά την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκτίμηση της χρηστικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου και των προωθητικών μας ενεργειών, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το προβαλλόμενο περιεχόμενο, τη συχνότητα, την ημερομηνία, την ώρα και την διάρκεια των επισκέψεων, τον τύπο συσκευής (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) και λειτουργικού συστήματος από τα οποία ο Πελάτης επισκέπτεται το διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, τη γεωγραφική του θέση, τα στοιχεία του παρόχου, τη διεύθυνση IP της συσκευής, τον τύπο περιηγητή (browser) κλπ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών που έχει συλλέξει η Εταιρεία μας, θα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα μέχρι και 5 έτη από την τελευταία συναλλαγή με την Εταιρεία μας.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία μας θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

Κοινοποίηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους

Στα πλαίσια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία μας ενδέχεται να να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρικούς συνεργάτες, υπαλλήλους και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την υπηρεσία αποστολής και διαχείρισης παραγγελιών ή τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς από εξειδικευμένους προς τούτο συνεργάτες.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται στην παρούσα. Ωστόσο, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί πληροφορίες που αφορούν Πελάτες της Εταιρείας μας, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη προς την Εταιρεία μας είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρεία μας έχει φροντίσει να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε στη διάθεσή μας σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία μας, η Εταιρεία μας θα προβαίνει αμελλητί σε ενημέρωση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων και της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, εντός 72 ωρών, εφόσον είναι δυνατό, από τη στιγμή της διακρίβωσης της παραβίασης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε στη διάθεσή μας, τόσο κατά τις επιτόπιες συναλλαγές σας στο κατάστημά μας όσο και κατά τη χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου, η Εταιρεία μας προβαίνει στη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε συνεχή βάση καθώς και στην κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, κατά την είσοδο του Πελάτη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας, και προκειμένου να γίνει είσοδος στον Προσωπικό Λογαριασμό, θα ζητείται όνομα χρήστη και προσωπικός κωδικός, για τη διασφάλιση του απορρήτου. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού κωδικού του χρήστη, ο Πελάτης θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την Εταιρεία, μας, διαφορετικά δε φέρουμε καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Προσωπικού Λογαριασμού.

Δικαιώματα Πελατών

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Πελάτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους κλπ (Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα). Περαιτέρω, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα:

 • να απαιτεί τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών στοιχείων (Δικαίωμα Διόρθωσης),
 • να απαιτεί τη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν εφόσον τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, εφόσον υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα κλπ. (Δικαίωμα Διαγραφής),
 • να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο (Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας),
 • να ζητήσει τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτο (Δικαίωμα Φορητότητας),
 • να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Δικαίωμα Εναντίωσης).

Εφόσον, ο Πελάτης επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά του, μπορεί:

 • να απευθυνθεί στο κατάστημα μας, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Τριών Ιεραρχών, αρ. 99
 • να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας
 • να αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η Εταιρία μας θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος, κατ’ ανώτατο όριο ενός μήνα στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Επιπλέον, εφόσον ο Πελάτης θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του, δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Λοιπές πληροφορίες

 • Ο διαδικτυακός ιστότοπος της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης (links) προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους, η Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων των οποίων δύναται να διαφέρει από όσα αναφέρονται στην παρούσα.
 • Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από Πελάτες ή τρίτους και αφορούν τους ίδιους ή τρίτους δε θα χρησιμοποιούνται και θα διαγράφονται όταν γίνουν αντιληπτά. Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν παροχή και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων που οφείλεται σε πράξεις τρίτων.
 • Κατά διαστήματα, η Εταιρεία μας ενδέχεται να τροποποιεί τους όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να είναι πάντα σύμφωνη με τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση αλλαγής των Όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές από το διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας.
 • Για την παροχή πληροφόρησης ή διευκρινήσεων σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας, μέσω αποστολής ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας.